Sunday, August 30, 2015

The tested online marketing information and resources.


You can avoid the hassles that are normally associated with the home business industry with the tested online marketing training. #business #businesseducation #starter
http://bit.ly/1MW0q3c

Kennis is enkel macht als je die kennis bezit


De kennis dient immers een deel te worden van wie je bent en daarbij dienen dus al jou zintuigen te worden gebruikt. #persoonlijkeontwikkeling #persoonlijkegroei
http://bit.ly/1PFkK87

Saturday, August 29, 2015

You have to become a leader in 5 Years.


Unfortunately, no matter how much we work in traditional business, most people live paycheck to paycheck.
http://bit.ly/1EoXivi

Wednesday, August 26, 2015

Een historisch verhaal van bijbels type spreekt over recht.


Een historisch verhaal van bijbels type spreekt over recht. Hof-geschiedschrijving spreekt en verantwoordt de macht en geweld.
http://bit.ly/1WPNnoA

Monday, August 24, 2015

Zij zijn zuurdesem en zout door de vernedering.


Thomas Naastepad schakelt de actualisatie van de situatie van onze kerk in bij zijn bespreking van het verhaal van Gideon.
http://bit.ly/1I8THMW